Αφεστώτα Ώτα (πεταχτά αυτιά)

Τα «αφεστώτα ώτα» ή πεταχτά αυτιά είναι μια συχνή αισθητική διαταραχή που όχι σπάνια υποδιαγιγνώσκεται ή υποαντιμετωπίζεται, κυρίως, γιατί η παραδοχή της αποτελεί ένα είδος ταμπού, το οποίο, όμως, έχει σημαντικές επιδράσεις στη ψυχολογία των πασχόντων και συχνά και στην κοινωνική τους ζωή.

Αποτελούν μία από τις συχνότερες γενετικές δυσμορφίες του προσώπου (5% περίπου του γενικού πληθυσμού) και τη συναντούμε συχνότερα στα παιδιά, τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, αλλά συναντάται εξίσου συχνά και στους ενήλικες, ανεξαρτήτως φυλής, ενώ μπορεί να αφορά μόνο το ένα ή και τα δυο αυτιά.

Με τον όρο αφεστώτα ώτα εννοούμε κλινικά την παρουσία αυτιών που προβάλλουν περισσότερο από όσο θέλουμε από το κεφάλι. Αν και το αποτέλεσμα είναι πάντα η αυξημένη προβολή των αυτιών σε σχέση με το κρανίο, ωστόσο ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό μπορεί να είναι διαφορετικός σε κάθε ασθενή. Έτσι η ανώμαλη προβολή μπορεί να οφείλεται σε υπερπλασία ή αντίθετα σε απλασία κάποιων χόνδρων του αυτιών, με αποτέλεσμα αυτά να λαμβάνουν διαταραγμένο και προβάλλον σχήμα. Συνηθέστερες διαταραχές που παρατηρούμε είναι η απουσία της ανθέλικας, είτε η υπερτροφία χόνδρου στην περιοχή της κόγχης, είτε και τα δυο.  Έτσι, κάθε ασθενής είναι ουσιαστικά διαφορετικός και απαιτεί εξατομικευμένο σχεδιασμό για την αποκατάστασή του.

Ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό της απομάκρυνσης του αυτιού από το κεφάλι, αλλά και την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, η ύπαρξη «πεταχτών αυτιών» μπορεί να θεωρείται ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εξωτερικής τους εμφάνισης, ή αντίθετα ένα αισθητικό πρόβλημα, που χρήζει διόρθωσης με χειρουργική επέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι τα πεταχτά αυτιά δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την ακοή ή δε δημιουργούν κανένα άλλο λειτουργικό πρόβλημα, εκτός από το καθαρά αισθητικό. Ωστόσο, το αισθητικό κομμάτι μπορεί να αποτελέσει μια αιτία αμηχανίας και άγχους, τόσο για τους ενήλικες όσο και –πιο συχνά- για τα παιδιά.

Έτσι, δυστυχώς, δεν είναι σπάνια τα πειράγματα που δέχονται από τους συνομηλίκους τους τα παιδιά αυτά ιδιαίτερα κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, έως και φαινόμενα bullying, συμβάντα που μπορούν να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα την ευαίσθητη παιδική ψυχή και οι συνέπειες να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη και υγεία του παιδιού, που θα το συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή του.

Ομοίως, όχι σπάνια, έφηβες ή και ενήλικες κοπέλες «καμουφλάρουν» με μακριές κομμώσεις ένα χαρακτηριστικό που μειώνει την αυτοπεποίθησή τους και αρνούνται να κοιτούν στον καθρέφτη ή να φωτογραφίζονται με τα μαλλιά πιασμένα, από φόβο και αίσθημα μειονεξίας.

Η ωτοπλαστική καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργούνται από την αφύσικη προβολή ή σχήμα των πτερυγίων των αυτιών και στόχος της επέμβασης είναι να επανέλθουν τα πτερύγια των αφτιών σε φυσιολογική θέση και να διορθωθούν όλες οι υπάρχουσες ατέλειες.

Shopping Basket