Διατομή Χαλινού Γλώσσας

Ο βραχύς χαλινός γλώσσας αρχίζει να αποτελεί πρόβλημα ήδη κατά τις πρώτες μέρες της ζωής, καθώς δυσχεραίνει σημαντικά το θηλασμό του βρέφους. Συχνά, μάλιστα, τα επακόλουθά του είναι τέτοια, ώστε ο θηλασμός, παρά τις προσπάθειες μητέρας και βρέφους, να χάνεται.

Μεγαλώνοντας, η μειωμένη κινητικότητα της γλώσσας οδηγεί συχνά και σε διαταραχή της ανάπτυξης του λόγου, αλλά και σε κακή στοματική υγιεινή, κακή οδοντική σύγκλειση, αυξημένες πιθανότητες για την εμφάνιση υπνικής άπνοιας στην ενήλικη ζωή κλπ

Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει γνωστό ότι, όταν ο βραχύς χαλινός της γλώσσας προκαλεί προβλήματα, θα πρέπει να αναζητείται ιατρική βοήθεια για την επίλυσή τους. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω της απλής διαδικασίας της διατομής του χαλινού.

Ο σωστός χρόνος της επέμβασης καθορίζεται πρώτα και κύρια από το λόγο που επιβάλει τη διατομή. Εάν αυτός είναι τα προβλήματα στο θηλασμό τότε η διατομή θα πρέπει να γίνεται όσον το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να σωθεί ο θηλασμός, πριν εδραιωθεί η τεχνητή διατροφή.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι σε περίπτωση που η διατομή καθυστερήσει θα πρέπει μετά να αποφεύγεται, απλώς η όσο το δυνατόν νωρίτερη λύση του προβλήματος, αφενός αυξάνει τις πιθανότητες για ικανοποιητικό θηλασμό, αφετέρου κάνει την όλη διαδικασία τεχνικά πιο εύκολη.

Όταν η διατομή πραγματοποιείται σε βρέφη, συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία και η όλη διαδικασία δεν διαρκεί παρά λίγα δευτερόλεπτα. Ο πόνος είναι ελάχιστος και το παιδί τοποθετείται αμέσως μετά στο στήθος και θηλάζει. Πολύ σπάνια θα απαιτηθούν αναλγητικά, και αυτό ακόμα μόνο για την επόμενη μέρα. Δεν τοποθετούνται ράμματα, ούτε χρειάζονται αλλά φάρμακα, ενώ το μόνο που είναι σημαντικό μετεγχειρητικά είναι να γίνονται ειδικές ασκήσεις στη γλώσσα για να αποφευχθεί η υποτροπή.

Σε μεγαλύτερα παιδιά δυστυχώς συχνά είναι απαραίτητη η μέθη λόγω μη συνεργασίας.

Όσον αφορά τον τρόπο της εκτομής, αυτή τυπικά μπορεί να γίνει με ένα απλό ψαλίδι, με χρήση διαθερμίας ή με LASER.

Πρέπει να ειπωθεί ότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι τόσο το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί, όσο ο τρόπος της εκτομής που πρέπει να είναι σωστή και ολοκληρωμένη και να λύνει πλήρως το πρόβλημα.

Ωστόσο μια σωστή εκτομή γίνεται ευκολότερα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως οι ραδιοσυχνότητες ή το LASER, καθώς αυτές αντιμετωπίζουν την αιμορραγία και επιτρέπουν ασφαλείς και ολοκληρωμένες εκτομές, σε αντίθεση με τη χρήση ψαλιδιού, που όχι σπάνια οδηγεί σε ατελείς εκτομές από το φόβο αιμορραγίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διατομή του χαλινού της γλώσσας είναι μια απλή, γρήγορη, εύκολη και ανώδυνη διαδικασία, που δεν απαιτεί παρά ελάχιστους χειρισμούς και δεν συνεπάγεται ταλαιπωρία ή κίνδυνο για το παιδί.

Στα παιδιά που την έχουν ανάγκη όμως, αν και η παρέμβαση είναι απλή και εύκολη οι θετικές επιπτώσεις στους μικρούς ασθενείς είναι τεράστιες, σημαντικές και μακροπρόθεσμες.

Shopping Basket