Χειρουργική Σιελογόνων Αδένων

Οι σιελογόνοι αδένες βρίσκονται στο πρόσωπό μας και παράγουν το σάλιο ή σίελο. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι αδένες από κάθε πλευρά του προσώπου η παρωτίδα, ο υπογάθιος σιελογόνος αδένα και ο υπογλώσσιος σιελογόνος αδένας, ενώ υπάρχουν και άφθονοι μικροί διάσπαρτοι σε όλο το στόμα.

Οι σιελογόνοι αδένες με την παραγωγή του σάλιου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του στόματος και τη σίτιση, ωστόσο όχι σπάνια είναι δυνατόν να εμφανίσουν παθήσεις με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.

Οι δύο κύριες ομάδες παθήσεων των σιελογόνων αδένων, είναι πρώτον η σιελολιθίαση, δηλαδή η ύπαρξη λίθων (πέτρες) εντός των αδένων (όμοιες με τις πέτρες στα νεφρά ή τη χολή μας) που προκαλούν φλεγμονές και δεύτερον η ανάπτυξη όγκων είτε καλοήθων είτε σπανιότερα κακοήθων.

Η σιελολιθίαση (πέτρες) των σιελογόνων αδένων αντιμετωπίζεται αρχικά με φαρμακευτική αγωγή λόγω των φλεγμονών, ωστόσο η κύρια αντιμετώπισή της είναι η αφαίρεση των λίθων.

Παλιότερα αυτό σήμαινε αφαίρεση και ολόκληρου του αδένα, ωστόσο σήμερα είναι δυνατή η αφαίρεση μόνο των λίθων με μία πρωτοποριακή επέμβαση που ονομάζεται σιαλενδοσκόπηση.

Με αυτήν με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου, εισάγεται μία πολύ λεπτή κάμερα στον εκφορητικό πόρο του σιελογόνου αδένα, δηλαδή στο ¨σωληνάκι¨ που ξεκινάει από τον αδένα και μεταφέρει το σάλιο στο στόμα, και η πέτρα ¨ψαρεύεται¨ μέσα από το σωλήνα με ειδικά εργαλεία, χωρίς να απαιτηθεί καμία τομή ή εξωτερική παρέμβαση.

Η σιαλενδοσκόπηση είναι ανώδυνη, ενώ ο ασθενής δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε νάρκωση, ούτε έχει πόνο ή άλλους περιορισμούς μετεγχειρητικά.

Στην περίπτωση των όγκων των σιελογόνων αδένων, αυτοί εντοπίζονται συχνότερα στις παρωτίδες που είναι οι μεγαλύτεροι αδένες.

Καθώς η περίπτωση κακοήθειας δεν μπορεί να αποκλειστεί, κάθε διόγκωση εμπρός από το αυτί ή πίσω από τη γωνία του σαγονιού μας θα πρέπει να ελέγχεται το συντομότερο δυνατό.

Η αφαίρεση των όγκων των σιελογόνων αδένων γίνεται με γενική αναισθησία και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατήρηση του προσωπικού νεύρου, ενός πολύ σημαντικού νεύρου που διέρχεται από την περιοχή και επιτρέπει τις κινήσεις του προσώπου.

Σήμερα, σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, έχουν αντικαταστήσει τις παλιότερες εκτεταμένες επεμβάσεις και επιτρέπουν την ασφαλή και πλήρη αφαίρεση των όγκων των σιελογόνων, με την ελάχιστη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Shopping Basket